پرونده ویژه روز عرفه

 پرونده ویژه روز عرفه و دعای عرفه

 

تجلي توحيد در صورت ولي خدا

دعای عرفه، ظهور فنای تام تفصیلی در جهان طبیعت

وقتی به تو نگاه می‌کنم ...