کوی نیکنامان

کوی نیکنامان، دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به آرامش همه‌جانبه، برخورداری از معرفتی است که زمینه تماشای حقیقت را فراهم سازد.

چنین معرفتی را باید با حرکت در راهی که به حصول قطعی آن می‌انجامد، به دست آورد. عرفان عملی ـ که برخی از منازل آن در این کتاب آمده است ـ می‌تواند ما را در این راه کمکی بی‌همتا باشد.

برای مشاهده متن کتاب از طریق این لینک وارد شوید

شرح حکمت اشراق

 

حسینی شاهرودی، طهور، شرح حکمت اشراق

حکمت اشراق، فلسفه‌ای متمایز از سایر مکاتب فلسفی است که داوری‌های متفاوتی درباره‌ی آن انجام شده است. برخی آن را حکمت ذوقی دانسته‌‌اند که از طریق سلوک شخصی به‌دست آمده است، چنان‌که سهروردی بدان تصریح و صدر المتألهین بدان اشاره کرده است. برخی دیگر، آن را شایسته نام حکمت نیز ندانسته‌اند. 

برای مشاهده و مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید