نفحات انس (1)


اقسام علم و معرفت
علم و معرفت اقسام و مراتبي دارد كه شرح كامل آن در اين مقال نمي‌گنجد، از اين‌رو به مناسبت موضوع مورد بحث تنها به برخي از اقسام آن اشاره مي‌كنم:

علوم رسمي و حقيقي
1ـ علمي كه انسان با بسيار خواندن و شنيدن و ديدن و گفتن به دست مي‌آورد، يعني مجموعه‌ي دانستني‌هاي لازم يا غير‌ لازمي كه از راه‌هاي ياد شده در ذهن او انباشته مي‌گردد و در نتيجه «مي‌داند».
2ـ علمي كه با آماده ساختن زمينه‌هاي آن، از سوي خدا بر دل آدمي نازل مي‌گردد. اين علم «نوري» است كه در «دل» جاي مي‌گيرد نه در ذهن. اين علم نه با خواندن و گفتن، بل با شفاف ساختن آيينه دل، نه از معلم بشري، بل از سوي خدا بر «بنده‌ي» او وارد مي‌شود و در خانه‌ي دل او منزل مي‌گزيند و در نتيجه «مي‌يابد».
آن يكي، دانستني است و اين يافتني؛
آن شنيدني است و اين چشيدني؛
آن وزري است بر دوش و اين رمزي است در گوش؛
آن آب و نان است و اين دل و جان؛
آن گفتن است و اين رفتن؛
آن بار است و اين نار؛
آن مشق است و اين عشق؛
آن كسب و تجارت است و اين ايثار و سخاوت؛
آن ماندن است و اين بودن؛
آن براي خود است و اين براي جود؛
آن دواي تن است و اين نواي دل؛
آن باليدن است و اين ناليدن؛
آن حرص و آز است و اين سوز و گداز؛
آن غفلت است و اين ذكرت؛
آن دعوت شيطان است و اين رحمت رحمن؛
آن آرزوي دور است و اين روشنايي نور، بلكه «نورٌ علي نورٌ»؛
آن آرايش عقل مغلوب است و اين آرامش دل محبوب؛
آن تشويش است و اين تسليم؛
آن نفس شيطاني است و اين نَفَس رحماني
و بالاخره آن هيچ است و اين همه چيز؛
آن خواب و خيال است و اين از حقيقت مالامال؛
آن «ظلُماتٌ بعضُها فَوقَ بَعض» است و اين «كَمشكوةٍ فيها مِصباح».

اينك اي رسته ز بندگي اغيار و جوياي آزادي، اي مايل به پرواز از قفس، اي سرمايه‌ات يكي دو نفس، اي در صورت احسن تقويم، اي در سيرت جلوه‌ي عليم و اي دوست! به هوش باش كه چه گزيده‌اي!
بشوي اوراق اگر هم‌درس مايي
كه علم عشق در دفتر نباشد

ولّي خدا (كه درود بي‌پايان بر او باد) فرمودند:
ليسَ العلمُ بكَثرَةِ الرّوايةِ، إنّما العلمُ نورٌ يُقذَفُ في القلب؛ دانش به روايت بسيار نيست بلكه نوري است كه در دل افتد.

كوي نيك‌نامان، ج1، صص23-24

معرفي

پایگاه اطلاع رسانی طهور

ارائه دهنده افکار و آثار اندیشمند متأله، استاد دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی

استاد دانشکده الهیات شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد

***

گفتم: شمه‌اي از خويش بگوييد تا طالبان و مشتاقان بدانند كه به كدامين جلوه مي‌نگرند.

گفت: قرار بر اين است كه ما نباشيم و معارف الهي باشد. هنگام ورود مي‌گوييم يا الله يعني ما آمديم، در حالي كه برعكس است؛ بايد به جايي برسيم كه بگوييم ما آمديم يعني يا الله.
اين‌گونه بود كه ديباچه اين دفتر اين‌چنين رقم خورد.
«طهور» هم طاهر است و هم تطهير كننده. هم از آلودگي به غير پاك است و هم از غير پاك مي‌كند.
آنگاه كه از صادق آل محمد عليهم السلام درباره شراب طهور در مصحف ربوبي پرسيدند، اين‌چنين فرمود كه «يطهرهم عما سوي الله»؛ شراب طهور، نوشندگان آن را از هرچه غير اوست تطهير كند.
عالمان راستين كه ميراث‌داران علم الهي و نمايندگان انبيا و اولياي الهي هستند، هم خويش به نورانيت الهي آراسته‌اند و هم كدورت و زنگار از لوح دل و جان مشتاقان كوي دوست مي‌زدايند.
عالم گرد و غبار جهالت از روي خورشيد حقيقت دور مي‌كند و تشنگان حقيقت را به سرچشمه مي‌رساند و به حق يكي از مصاديق طهور است.
به همين خاطر است كه در آيات كريمه مصحف الهي و سخنان گوهرآفرين خاندان پيامبر عليهم اسلام اين همه از عالم به نيكي سخن به ميان آمده است. همنشيني و هم صحبتي با عالم، نظر كردن به چهره او و خدمت به عالم، همه از مصاديق عبادت به شمار آمده‌اند.

بيان روشن و صادقانه معارف الهي و زدودن غبار شبهه از آستان اين معارف، وظيفه‌اي است كه بر دوش عالمان راستين است. در عصر و زمان ما با توجه به پيشرفت بشر امروز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرعت روزافزون در عرصه آگاهي و تبليغات، ضروري است كه براي سهولت در علم آموزي و آگاهي طالبان علوم حقيقي و مقابله با هجمه و شبهه افكني دشمنان دين، خويش را به ابزار روز مجهز نماييم.

استاد دكتر سید مرتضی حسيني شاهرودي

اين سامانه بر آن است كه با عرضه افكار و انديشه‌هاي حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمين دكترسید مرتضی حسيني شاهرودي كه از تبار عالمان راستين بوده و با انديشه ناب الهي و بيان دلنشين و گوشنواز خويش، جانهاي تشنه معرفت را سيراب مي‌نمايد و غبار شبهه از دل آنان مي‌زدايد، قدم در مسير بزرگداشت علم و عالم و نشر معارف خاندان پيامبر عليهم السلام در بيان و بنان حضرت استاد نهاده و و زمينه ارتباط آسان‌تر دانشجويان و طلاب را با ايشان فراهم نمايد.
استاد دكتر حسيني شاهرودي داراي درجه دكتراي فلسفه و عرفان تطبيقي و هم اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با رتبه استادی بوده و در دانشكده الهيات دانشكده فردوسي و ديگر دانشگاهها و حوزه علميه مشهد مشغول تدريس و تحقيق مي‌باشند.
اميد است كه با ياري خداي تعالي و عنايت خاندان پيامبر عليهم السلام، اين پايگاه محل مناسبي براي نشر معارف الهي باشد.
دست ياري همه ارادتمندان خاندان پيامبر عليهم اسلام و معارف الهي را به گرمي مي‌فشاريم و پيشنهادها و كمكهاي فكري آنان را به گرمي پذيراييم.