گذر کردن از کوی و برزن فلسفه

استاد حسینی شاهرودی

 

گذر کردن از کوی و برزن فلسفه

گزیده درس‌های حکمت متعالیه

1398-2-3

? گمان بنده این است که ما برای یافتن پاسخ برخی از اشکال‌های عمیق و اساسی ناگزیریم که از فلسفه عبور کنیم؛ نه فقط عرفان بخوانیم بلکه باید فلسفه را هم پشت سر بگذاریم.

? سرّ این‌که برخی از مشاهیر فیلسوفان در پایان عمر استغفار کردند و البته آن‌ها که ضد فلسفه هستند می‌گویند که شما چند آدم حسابی دارید که در آخر عمر توبه کردند. درست است که آن‌ها توبه کردند اما این به این معنا نیست که این توبه بد نیست. مانند این است که از کودکی خود توبه می‌کنیم. آیا کودکی نادرست است؟ خیر، همان بازی‌های کودکانه است که زمینه بزرگسالی را فراهم می‌کند. البته در مورد عرفان نیز تنها راه فلسفه نیست، یکی از راه‌های بسیار خوب است.

? یکی از راه‌های درک معارف حقیقی و علوم باطنی گذر از کوی و برزن فلسفه، متمرکز شدن، فهمیدن و تسلط پیدا کردن بر فلسفه و معقولات است تا ان شاء الله انسان به مشاهدات و معاینات برسد. راه‌های علی البدل هم دارد و تجربه تاریخی هم ثابت کرده و نشان داده که راه‌های علی البدل کمتر از راه‌هایی که ما می‌شناسیم نیست.

? بنابراین کسانی که توبه می‌کنند برای این است که چرا ما در فلسفه متوقف شدیم! فیلسوفانی که از فلسفه استغفار می‌کنند مانند مرحوم شیخ محمدتقی آملی، از این قسم هستند که بعد از این‌که عرفان را چشیدند، استغفار می‌کردند که ما نباید این‌قدر معطل می‌شدیم.

 

صوت (دریافت)