تمام موجودات بدون استثناء در حال رشد، تعالی، سلوک و تقرب به‌سوی خدای متعال هستند

استاد حسینی شاهرودی

 

تمام موجودات بدون استثناء در حال رشد، تعالی، سلوک و تقرب به‌سوی خدای متعال هستند

گزیده درس‌های حکمت متعالیه

1398-2-31

? تمام موجودات بدون استثناء در حال رشد، تعالی، سلوک و تقرب به‌سوی خدای متعال هستند، حتی ملائک مقرب.

? نه‌فقط ملائک ارتقاء دارند، بلکه برخلاف آن‌چه در فلسفه آمده است که آن‌ها مجرد تام هستند و رشد، حرکت و تغییر مجرد معنا ندارد و این‌ها مربوط به ماده و جسم است، سخن تحقیقی و حرف آخری بر اساس حکمت متعالیه این است که موجودی که ارتقاء و اشتداد وجودی نداشته باشد و آن به آن در حال سیر الی الله، فی الله و بالله نباشد، امکان‌پذیر نیست.

? بنابراین تمام موجودات در تمام مراتب عوالم هستی حتی عقول پیوسته در حال اشتداد وجودی و تقرب به خدای متعال هستند و هیچ‌گاه به پایان و انجام نخواهد رسید. بنابراین ملائک مقرب نیز همین‌گونه هستند.

? چنان‌چه محبوب‌های خدای متعال نیز پیوسته بر محبوبیت آن‌ها افزوده می‌شود. این تعبیر قرآنی «دنی فتدلی» پیوسته ادامه دارد و توقف پیدا نمی‌کند، و نه‌فقط توقف ندارد، بلکه تکرار و این‌که یک کمال را در دو آن داشته باشد هم امکان‌پذیر نیست.

 

صوت (دریافت)