انسان کامل، امیر کلام است و چرک‌نویس ندارد

استاد حسینی شاهرودی

 

 ظرافت کلام امیرالمؤمنین علیه الصلات و السلام

گزیده درس‌های حکمت متعالیه

1398-2-17

? انسان کامل، امیر کلام است و چرک‌نویس ندارد.

 

صوت (دریافت)