شرح حکمت متعالیه ج1

کوی نیکنامان، دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

در عصر کنونی هم مطالعه و قرائت فلسفه و منابع اصلی بسیار ضرورت دارد و هم علاقه‌مندان به فلسفه یا کسانی که باید به این کار مهم و ضروری بپردازند، فرصت، انگیزه، بردباری علمی و توانایی‌های مقدماتی و پیش‌نیاز را ندارند یا کم‌تر دارند.

برای مشاهده متن کتاب از طریق این لینک وارد شوید