تمام سخنان خاندان پیامبر ناظر به توحيد است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح خطبه پارسایان

 

تمام سخنان خاندان پیامبر ناظر به توحيد است

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 108

اخلاق، فقه و مسایل اجتماعی که در آن توحید نباشد، هیچ‌گونه نسبتی با خاندان پیامبر ندارد؛

همه این‌ها لایه‌های متفاوتی از یک حقیقت است، اگرچه متعلق فهم همگان قرار نمی‌گیرد

 

صوت

 

فیلم (دریافت)