آثار

تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی

حسینی شاهرودی، طهور، فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی

چكيده:

يكي از جديد‏ترين دستگاه‌هاي فكري و فلسفي كه اكنون در مغرب‏ زمين گسترش يافته است، «فلسفه تحليلي» يا «فلسفه تحليل زباني» است. اين نظام كه با تحليل برخي از گزاره‏هاي معرفتي بشر آغاز شده، اكنون تا مهم‏ترين گزاره‏هاي ساختاري فكر و فهم بشر، گسترش يافته است. مهم‏ترين رويكرد اين نظام، تحليل زبان براي تبيين بازنمود واقع است كه در واقع، نخستين نقش و وظيفه فيلسوف نيز به شمار مي‌رود. در اين نوشتار مهم‏ترين مباحث اين فلسفه و سير تاريخي آن مورد بحث قرار مي‌گيرد.

ادامه مطلب...

مراتب معارف الهی

مراتب معارف الهی، دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
داستان موساي كليم با خداوند رحيم در قرآن كريم، بهت‌آور و التهاب‌آفرين و مدهوش كننده است؛ آن‌گاه كه حضرت موسي متقاضي ديدار خداوند سبحان مي‌شود، نداي الهي بدو مي‌رسد كه «لن تراني» اما فرمان مي‌دهد كه رسولش به كوه بنگرد؛ در لحظه‌اي، برقي مي‌جهد و كوه متلاشي مي‌شود، زيرا تجلي آني حضرت حق، قامت استوار جبل طور را در هم پيچيده است و براي بنده خاصّ و برگزيده‌اش، علت «لن تراني» را عينيت بخشيده است.
مرتبه و جايگاه حضرت موسي (عليه السلام) اقتضاي چنين واكنش را مي‌طلبيد اما همه‌ي بندگان از اين مرتبه برخوردار نيستند، همان طور كه رسول اكرم، پيغمبر گرامي اسلام (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم) در مرتبه‌اي از مراتب خلقت هست كه ربّ جليل ايشان را در خور معراج مي‌داند و اسرار هستي و كاينات و اسرار لاهوت و ناسوت را بر وي آشكار مي‌سازد اما كليم الله از شأن معراج برخوردار نيست.
بنابر اين، مراتب مخلوقات در نزد خالق، آنان را مستعد دريافتن رازها و اسرار در همان حد مي‌كند. در رأس كل هرم خلقت حضرت محمدبن عبدالله (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم) و اهل بيت وي قرار دارند كه خداوند آنان را مقرب‌ترين مخلوقات براي رازداني برگزيده است. در نوشتار ذيل، نويسنده تلاش دارد تا اين شأن را از زبان معصوم باز نماياند.

ادامه مطلب...

ضرورت پژوهش‌های دینی

مقدمه
مطالعات و پژوهش‌هاي ديني درباره‌ي جنبه‌هاي مختلف دين به نتايج مهمي كه تأثيرگذار بر فهم از دين و تفسير آن است، انجاميده است. همين فهم و تفسير از دين، سبب رو آوردن به مطالعاتي شده است كه به پژوهش‌هاي پيشين جهت ويژه‌اي بخشيده است. در اين مجال نگاهي بسيار مختصر و گذرا به برخي از جنبه‌هاي اين علم خواهيم داشت.

ادامه مطلب...