آثار

بررسي تطبيقي ختم ولايت از ديدگاه ابن عربي و سيد حيدر آملي

حسینی شاهرودی، طهور، بررسي تطبيقي ختم ولايت از ديدگاه ابن عربي و سيد حيدر آملي

ختم ولايت، يكي از مسايل مهم عرفان است كه بسياري از عارفان بزرگ، جنبه‌هاي مختلف آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

سيد حيدر آملي، از عارفان بزرگي است كه نه‌تنها به دقت اين مسأله را به بحث گذاشته است بلكه بر خلاف ديگران كه سعي در توجيه سخنان عارف نامدار، ابن عربي، داشته‌اند، به صراحت با او به مخالفت برخاسته و با توجه به دلايل عقلي، نقلي و كشفي، نظر وي را مبني بر اين كه حضرت عيسي (ع) خاتم ولايت مطلقه است، رد مي‌كند و ختم ولايت مطلقه را ويژه‌ی حضرت امير مؤمنان (ع) و ختم ولايت مقيده را ويژه‌ی حضرت مهدي (عج) مي‌داند.

نشریه مطالعات اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 59، بهار 82 

 
چكيده

ختم ولايت، يكي از مسايل مهم عرفان است كه بسياري از عارفان بزرگ، جنبه‌هاي مختلف آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

سيد حيدر آملي، از عارفان بزرگي است كه نه‌تنها به دقت اين مسأله را به بحث گذاشته است بلكه بر خلاف ديگران كه سعي در توجيه سخنان عارف نامدار، ابن عربي، داشته‌اند، به صراحت با او به مخالفت برخاسته و با توجه به دلايل عقلي، نقلي و كشفي، نظر وي را مبني بر اين كه حضرت عيسي (ع) خاتم ولايت مطلقه است، رد مي‌كند و ختم ولايت مطلقه را ويژه‌ی حضرت امير مؤمنان (ع) و ختم ولايت مقيده را ويژه‌ی حضرت مهدي (عج) مي‌داند.

كليدواژهها:ولايت مطلقه، ولايت مقيده، ختم ولايت.

 

ادامه مطلب...

نسبت پیامبر خاتم با قرآن کریم از منظر امام خمینی

حسینی شاهرودی

چکیده:

امام خمینی(قدس سره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه و آله) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همه‌ی عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعیّن‌‌نیافته‌ی آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل‌یافته‌ی آن. از این منظر حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله) ثقل اکبر است، اما در مقایسه‌ی قرآن کریم با مرتبه‌ی جسمانی حضرت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبه‌ی نازله‌ی نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه‌ای فروتر از قرآن نمی‌باشد.

سيد مرتضي حسيني شاهرودي*

راضیه نیکی**

کلیدواژه‌ها: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)، قرآن کریم، ثقل اکبر، ثقل اصغر، امام خمینی(قدس سره).                                                         

دریافت فایل PDF 

ادامه مطلب...

انسان و فلسفه

روزنامه خراسان
چهارشنبه 15 اسفند ماه 1380، 21 ذي الحجة 1422
شماره 15224
--
اشاره
بدون شک پويايي حيات اجتماعي و ساختارهاي فرهنگي و تمدني هر جامعه‌اي جز با رواج تفکر سامان‌مند و منسجم در ميان توده‌هاي مردم ميسر نيست چرا که انسانيت انسان، به عقلانيت و خردورزي اوست و کارآمدي ساختارهاي روبنايي و زيربنايي جوامع بستگي تام و تمام به اين عقلانيت دارد. به دليل همين نياز، سالياني است که انديشمندان معاصر به تکاپوي احيا و بازسازي فلسفه اسلامي پرداخته و تلاش‌هايي را در اين راه به انجام رسانده‌اند. در گفتگويي که طي چند قسمت تقديم خوانندگان مي‌شود، حجت الاسلام و المسلمين حسيني شاهرودي، عضو هيئت علمي گروه فلسفه و کلام دانشگاه فردوسي به بررسي راهکارهاي نوسازي فلسفه اسلامي پرداخته است که مي‌خوانيد. گروه انديشه

ادامه مطلب...